PETICIJA S KOMENTARJEM

10 December, 2007

Prejel sem mail in odgovoril. Pozivam tudi vas. Začel bom z odgovorom:

Spoštovani, kolegi in ostali,

Osebno stojim trdno na stališču, da si vsak posameznik izbira in nosi posledice za dejanja, ki jih v življenju stori, ali počne. Prav vsaka oblast je nasilje nad človekom in prav vsak zakon posega v svobodo posameznika. In vse svoboščine posameznika so nevarnost za svobodo nekega drugega posameznika. Izolirane (getoizirane) združbe pa so zametek asocialnega, internega in marginalnega.

Vsekakor podpiram peticijo za spremembo tobačnega zakona predvsem v polju enakosti = kadilci bi morali imeti pravico do druženja v javnih prostorih z dovoljeno uporabo sredstev odvisnosti, ki jo uporablja-jo (mo). Omejitev svoboščin zgolj na tobak pa je enostavno preozka. Zahtevati bi morali pravico do neprilagodljivosti. Zakaj drobtine, če pa je duh ustvarjen ravno za presežke.

Vinci Vogue Anžlovar

Kamnik

—– Original Message —–

From: dsp@drustvo-dsp.si

To: Undisclosed-Recipient:;

Sent: Monday, December 10, 2007 1:00 PM

Subject: Peticija DSP

P e t i c i j a z a s p r e m e m b n o t o b a č n e g a z a k o n a

Člani Društva slovenskih pisateljev menimo, da je sprejetje t. i. tobačnega zakona, ob uveljavitvi pravice nekadilcev do življenja v zdravem okolju ter druženja v nezakajenih gostinskih lokalih, nedopustno poseglo v pravice neke druge skupine ljudi, torej kadilcev, in jim bistveno okrnilo pravico do svobodne izbire glede kajenja. Še posebej se je to že po nekaj mesecih od uveljavitve omenjenega zakona pokazalo v praksi, saj poraja številne absurdne življenjske situacije, nepotrebno nestrpnost in nezadovoljstvo. Izvajanje zakona je tako v večih segmentih in v različnih okoljih dobesedno ohromilo družabno življenje, vzpostavilo komunikacijske ovire in prispevalo k razgradnji socialnega življenja. V svoji skrajno potencirani obliki pa je, recimo, privedlo celo do prepovedi kajenja na gledaliških odrih, kar seveda ni le poseg v umetniško svobodo, temveč nerazumno pretiravanje v restrikciji.

Člani Društva slovenskih pisateljev smo prepričani, da je zdravo okolje za nekadilce v Sloveniji mogoče zagotavljati veliko bolj razumno, strpno in sprejemljivo za vse. Zavzemamo se torej za tako spremembo t.i. tobačnega zakona, ki bo tudi kadilcem omogočala dostojno družbeno in družabno življenje.

Feri Lainšček

Josip Osti, Smiljan Trobiš, Breda Smolnikar, Tone Dodlek, Sergej Verč, Andrej E. Skubic, Mitja Čander, Majda Koren, Matjaž Hanžek, Maruša Krese, Dušan Šarotar, Marjanca Kočevar, Bogdan Novak, Lenart Zajc, Vlado Žabot, Suzana Tratnik, Veno Taufe, Peter Kolšek, Bina Štampe Žmavc, Milan Vincetič, Cvetka Bevc, Saša Jovanovič, Kristina Brenk, Dim Zupan, Drago Druškovič, Miklavž Komelj, Mojca Kumerdej, Andraž Polič, Maja Vidmar, Mirko Zupančič, Aksinja Kermauner, Miloš Mikeln, Vasja Predan, Franc Zadravec, Niko Grafenauer, Igor Likar, Mate Dolenc, Aleš Čar.

Peticiji se lahko pridružijo tudi nečlani društva, ki naj svoje soglasje k podpori pošljejo na naslov Društva slovenskih pisateljev (Tomšičeva 12, Ljubljana) ali na dsp@drustvo-dsp.si.

  • Share/Bookmark

TAKO SO VIDETI KONCI

1 December, 2007

In jih je več, kot začetkov. Na vsak začetek prideta vsaj dva konca. Prav zato si je Hollywood izmislil institucijo srečnega konca. In jebem ti mater Walt Disney – celo mladost si mi lagal. In nato smo vsi živeli srečno – do konca svojih dni…

happy-end.jpg

Naša mala klinika HR Foto: Tanja

  • Share/Bookmark